DEÜNİDER BASIN AÇIKLAMASI – 18 Ocak 2016

KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği (DEÜNİDER) olarak; ‘Bu suça ortak olmayacağız’ diyen 1128 öğretim üyesinin karşılaştıkları baskıları, itibarsızlaştırma ve hedef gösterme girişimlerini kaygı ve üzüntü ile karşılıyoruz. Bu yaklaşımlar, demokrasinin ön koşulu olan çoğulculuk, eleştiri, farklı ve muhalif düşüncelerin ifadesi olanaklarını ortadan kaldırma tehlikesi taşımaktadır. Bu baskılar sonucu oluşabilecek otosansür mekanizmaları uzlaşı kültürünün hakim olduğu bir toplum inşasını olanaksız kılacaktır.

İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz. Üniversite ve akademisyenin görevi akıl yürütme ve vicdan muhakemesi sonunda vardığı fikirleri toplumuyla paylaşmaktır. Fikrin eleştirilmesi demokrasinin, fikri ifade edenin cezalandırılması ise otoriterliğin niteliğidir. Akademisyenlerin ülke sorunlarıyla ilgili dile getirdikleri görüşlerinin siyasi irade tarafından cezalandırılmaya çalışılması, akademik özgürlüklere darbedir. Böyle darbeler herşeyden önce toplumsal gelişmeyi durdurur.

Siyasi otoriteden, YÖK’ten ve Rektörlerden akademisyenlerin görüşlerini ifade etmiş olmalarından dolayı cezalandırılmamalarını, hedef gösterilmemelerini ve öğretim üyelerinin can güvenliklerine, çalışma ilişkilerine ve iş güvencelerine dair tehditlerin kaldırılmasını talep ediyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanları olarak, Üniversitemiz yönetiminden akademinin en önemli değerlerinden olan ifade özgürlüğünü savunmasını bekliyoruz.

DEÜNİDER

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği

517bce9d-d622-4271-9208-e428bfd7be29