2016-2018 DEÜNİDER Yönetim Kurulu

ImageDEÜNİDER’in 16 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Seçimli Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi yapılmıştır. 2016-2018 döneminde görev alan Yönetim Kurulu 20 Mayıs 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki görev dağılımını yapmıştır.

2016-2018 döneminde görev yapacak DEÜNİDER Yönetim Kurulu

Güzel Yücel Gier, Dernek Başkanı ( Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü)

Doğan Göçmen, Başkan Yardımcısı ( Edebiyat Fakültesi)

Alp Ergör, Başkan Yardımcısı (Tıp Fakültesi)

Aylin Durmaz Edeer, Yazman ( Hemşirelik Fakültesi)

Üyeler

Doğan Kısacık ( Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü)

Serkan Ekiz ( Hukuk Fakültesi)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Türkay Baran ( Mühendislik Fakültesi)

Şirin Yaylalı Demirer ( Sağlık Hizmetleri MYO)

Ayfer Kocabaş ( Eğitim Fakültesi)

Erdener Özer ( Tıp Fakültesi)

Serpil Velipaşaoğlu ( Tıp Fakültesi)

Kemal Baysal ( Tıp Fakültesi)

Nilgün Yener ( Tıp Fakültesi)

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Türkan Günay ( Tıp Fakültesi)

Gülgün Oktay ( Tıp Fakültesi)

Ayşe Gül Kökkılınç ( İşletme Fakültesi)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Halil Resmi ( Tıp Fakültesi)

Ayşegül Yurt ( Sağlık Hizmetleri MYO)

Münevver Aktaş ( Hukuk Fakültesi)