Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Duyurusu

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça KHK ile ihraç edilmeleri nedeniyle işlerini kaybettiler.

Bu hukuk dışı sürece karşı çıkmak ve işlerini geri istemek amacıyla, şiddet içermeyen bir oturma eylemi sürecine başladılar. Bu sürecin içinde eylemleri bir açlık grevine dönüştü.

Yalnızca işlerine iade edilmelerine odaklı bu açlık grevinin 76. gününde evlerinden gözaltına alındılar, daha sonra tutuklandılar.

OHAL ve KHK’ların hukuk dışı sonuçları ile ilgili yönetim kurulu görüşümüz, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN) İzmir 3 no’lu Şube, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Şube ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) tarafından da desteklenerek 16 Mart’ta kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın yaşamakta oldukları bu kaygılarımızı doğrulayan ve son derece üzüntü verici gelişmelerdir. Bu süreçte temel hak ve özgürlükler açıkça ihlal edilmekte, OHAL aracılığı ile toplum üzerinde yaratılan baskı ve korku daha da pekişmektedir.

Bir kez daha yinelemek istiyoruz ki:

“hukuk dili toplumsal yaşama yeniden egemen olmalı, OHAL ivedilikle kalkmalı, hukuk dışı biçimde ihraç edilen akademisyenler ve kamu görevlilerinin hak kayıpları telafi edilmeli; Nuriye Gülmen ve Semih Özakça temel bir insan hakkı olan çalışma özgürlüklerine kavuşmalıdır.”

Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumu hepimizin vicdani sorumluluğudur.

DEÜNİDER olarak ölümü değil yaşamı, özgür ve özerk bir toplum yapısı için özgür bireyi, özerk üniversiteyi savunuyoruz.

DEÜNİDER Yönetim Kurulu