DEÜNİDER Kamuoyu Duyurusu

DEÜNİDER Kamuoyu Duyurusu
30.06.2017

Türkiye’nin olağanüstü hal yönetim usulü ile yönetilmeye devam edemeyeceği, toplumsal yapının ağır hukuk ihlallerinin yarattığı gerilimi daha fazla kaldıramayacağı, demokratik siyasal sistemin olmazsa olmazı olan ifade özgürlüğünün, başta akademisyenler olmak üzere tüm yurttaşlar için kullanılamaz hale getirildiği görülmektedir.

28 Haziran 2017 tarihinde Barış için Akademisyenler Bildirisi’ni imzalayan D.E.Ü.’nden 12 öğretim elemanı açığa alınmıştır. Toplumun gözü kulağı olma görevini üstlenmiş akademik personelin görevden uzaklaştırılması işlemlerinin derhal sona erdirilmesi gerekmektedir.

Özgür ve özerk bir üniversite ve toplum için hukuk dili yeniden egemen olmalı, OHAL ivedilikle kalkmalı, açığa alınan öğretim elemanları göreve döndürülmeli ve hak kayıpları telafi edilmelidir.

DEÜNİDER Yönetim Kurulu