Merhaba;

Eğitim kurumlarıyla sağlıktan ekonomiye, sanattan mühendisliğe geniş bir yelpazede yetiştirdiği ve yetiştireceği beyin gücünü ülkemize kazandırarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaç edinen Dokuz Eylül Üniversitesi 20 Temmuz 1982’de toplam 24 birimle kurulmuştur.
Dokuz Eylül Üniversitesi günümüzde; 12 yerleşim biriminde, 13 fakülte, 4 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuvar, 10 Enstitü ve 51 Uygulama Merkezi ile; 3.186 Akademik Personel ve 62.998 öğrencisiyle eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir.
32 yıllık geçmişi olan, dev eğitim-öğretim camiamızda 12 Yerleşim Birimi’ne dağılan öğretim elemanları akademik, sosyal ve idari sorunlar konusunda da dağınık durumdadır.

Hedefimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin tüm öğretim elemanlarını derneğimiz bünyesinde görmek ve onlarla elele, omuz omuza çalışarak Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanları’nın kurum bünyesinde karşılaştıkları “akademik, sosyal ve idari sorunlara, üniversite yönetimi ile dayanışma içinde çözüm üretmek ve öğretim elemanlarımızın beklentilerine cevap verebilmektir.
Son yıllarda ülkemizde giderek artan toplumsal sorunlardan ve sıkıntılardan da kendimizi soyutlayamayacağımızın bilincindeyiz. Bizler, ülkemizin nitelikli ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ve elemanları olarak üzerimize düşen toplumsal görevlerin de farkındayız. Eğitim-öğretim ve araştırma görevlerimizin yanısıra, gerektiğinde uzmanlık alanımıza giren çeşitli konularda ses getiren çalışmalar yapmaya ve düşüncelerimizi toplumla paylaşmaya hazırız.

22-Mayıs 2014 tarihinde yapılan DEÜNİDER Genel Kurulu sonrası yeni yönetim kurulumuz hizmet bayrağını 31 Ekim 2013 tarihinde oluşturulan geçici yönetim kurulundan devralmıştır. Bu bağlamda derneğimizin kurucu üyelerine ve bizden önce çeşitli kademelerde görev yapmış veya dernek çalışmalarına katkıda bulunmuş olan tüm akademisyenlerimize şükranlarımızı sunarız.
DEÜNİDER olarak amacımız, öncelikle üniversitemizdeki fakülte, yüksek okul, meslek yüksek okulu, konservatuvar ve bunlara bağlı bölümlerdeki öğretim elemanlarımızın derneğimize üye olmaları için çaba göstermek, daha sonra da üyelerimizi tüzüğümüz çerçevesinde çeşitli toplantılarda bir araya getirerek tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak üzere sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemektir. Bu çalışmalarımızda, emekli olan ya da çalışan tüm üyelerimizin yanımızda olmasını, değerli desteklerini derneğimizden esirgememesini umuyoruz. Bireysel çabalar yerine, bilgi ve deneyimlerimizi birleştirerek güç birliği içinde çok etkin çalışmalar yapılabileceği inancındayız.

Siz değerli üyelerimizden beklentimiz, web sayfamızı sık sık ziyaret ederek gelişmeleri yakından izlemeniz, birlikteliğimize yeni üyeler ekleyerek sorunlarınızı paylaşmanız, önerileriniz ve eleştirilerinizle yüzyüze bir çalışma ortamı oluşturmanızdır.
Ben ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım sizleri en kısa zamanda aramızda görmeyi diler, hepinize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Prof. Dr. Türkan Günay