Yönetim Kurulumuz

Yönetim Kurulu

Güzel Yücel Gier, Dernek Başkanı ( Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü)

Alp Ergör, Başkan Yardımcısı (Tıp Fakültesi)

Şirin Yaylalı  (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu )

Aylin Durmaz Edeer, Yazman ( Hemşirelik Fakültesi)

Doğan Kısacık ( Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü)

Serkan Ekiz ( Hukuk Fakültesi)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ayfer Kocabaş ( Eğitim Fakültesi)

Erdener Özer ( Tıp Fakültesi)

Serpil Velipaşaoğlu ( Tıp Fakültesi)

Kemal Baysal ( Tıp Fakültesi)

Nilgün Yener ( Tıp Fakültesi)

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Türkan Günay ( Tıp Fakültesi)

Gülgün Oktay ( Tıp Fakültesi)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Halil Resmi ( Tıp Fakültesi)

Ayşegül Yurt ( Sağlık Hizmetleri MYO)

Münevver Aktaş ( Hukuk Fakültesi)