Dernek Tüzüğü

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

 Madde 1- Derneğin Adı

Derneğin adı, Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği’dir.  Kısaltılmış adı DEÜNİDER olarak geçecektir.

Madde 2- Derneğin Merkezi

Dernek merkezi İzmir’dir. Şubesi açılmayacaktır.

Madde 3- Derneğin Amacı

Derneğin amacı; Öğretim elemanlarının çalışma koşulları, özlük hakları, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki sorunlarını tartışmak, bunlara çözüm önerileri geliştirmek, bütün üniversite bileşenleri arasındaki iletişim ve dayanışmayı sağlamaktır. Üniversitede akademik özerklik ve özgürlüğün, bilimsel ve  demokratik değerlerin egemen kılınması ve geliştirilmesi ilkelerine bağlı olarak akademik yaşama ve üniversitelere ilişkin ulusal ve uluslararası gündemi izlemek, etik değerlere sahip çıkmak, toplumsal sorunlara duyarlı bir üniversite ile toplumu buluşturmayı hedefleyen çalışmalar yapmaktır.

Madde 4- Derneğin Çalışma Alanı

Dernek; bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapar.

Tüzüğün Devamı için tıklayınız…