AMACIMIZ

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği’nin amacı, üyelerinin mesleki onurunun ve özlük haklarının korunup geliştirilmesini, onların sosyo-kültürel ve mesleki gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunulmasını, akademik düzeylerde politikalar geliştirilebilmesini ve bunların ilgili toplum kesimleri ve diğer üniversitelerle paylaşılarak hayata geçirilmesini, üyeleri arasında işbirliğini ve sosyal dayanışmayı sağlamaktır.