HEDEFİMİZ

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği, üniversite alanı içerisinde tüm siyasi, iktisadi, kültürel görüş ve düşüncelerin demokratik çoğulculuk anlayışı içinde ve yasal sınırlara bağlı kalınarak ifade edilebilmesinin çoğunluk içerisindeki her bir üyenin özgürce ve demokratik olarak temsil edilmesinin üniversite olmanın gereği olduğunu kabul eder. Evrensel, çağdaş ve demokratik bir üniversite oluşturma ve yaşatma düşünün herkes tarafından paylaşılması anlayışı ile öğretim elemanlarından, öğrencilerine ve çalışanlarına kadar tüm bileşenleri kapsayarak amaçlarımıza ulaşmak hedefimizdir.