GERİCİLİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ

Basına ve Kamuoyuna, 18 Kasım 2014

Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bilim insanlarından astrofizikçi Prof. Dr. Rennan Pekünlü hukukla alakası olmayan siyasi bir davadan dolayı 20 Kasım’dan itibaren hapis yatmaya başlayacak.

Rennan Pekünlü hapis cezasına çarptırıldığı davanın tıpkı Ergenekon, Balyoz, KCK ve Oda TV davalarında olduğu gibi siyasi, dolayısıyla hukuken son derece keyfi olduğunu biliyoruz.

Prof. Rennan Pekünlü 2011 yılında yasa gereği kullanımı yasak olmasına, henüz serbest bırakılmamasına rağmen YÖK tarafından fiili olarak yaratılan üniversitelerde türban serbestliğine karşı tutanak tutarak direndiği için cezalandırılmıştır. Kamuda türbanın serbest bırakılmasına ilişkin yasal düzenlemeler, geçmişte Anayasa Mahkemesinin önüne üç kez getirilmiş ve hepsinde iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi içtihatları değişmediği için bugün geçerliliğini sürdürmektedir. Renan Pekünlü, Anayasa Mahkemesinin kararlarını uygulamaya çalıştığı için cezalandırılmaktadır. Şikayetçi öğrencilerin eğitim haklarından hiçbir mağduriyeti olmadığı saptanmıştır. Rennan Pekünlü tüm öğretim üyelerini yıldırmak ve gözlerini korkutmak üzere seçilmiş sembol bir isimdir. O dönemde tutanak tutan öğretim üyelerinden benzer bir sürece tabii olan bilinmemektedir.

Rennan Pekünlü benzer süreçlerde olduğu gibi, yandaş öğrenci, yandaş idare, yandaş basın ve yandaş yargı tarafından linç edilmiş ve bir intikam nesnesi olarak seçilmiştir. Bunu en önemli kanıtı ceza süresinin ertelenmesine izin vermeyecek şekilde alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıldan uzun, yani iki yıl bir ay olarak kesilmesidir.

Sürecin siyasi bir dava olduğunun bir diğer kanıtı ise Türkiye’nin 2011’den bu yana gericilikte aldığı yolda aranmalıdır. Üniversitelerde türban serbestliği söz konusuyken, türbanın kamuya, orta öğrenime ve yargıya girmeyeceği garantisi iktidar tarafından veriliyordu. Önce kamuda, sonra orta ve ilk öğretimde, şimdi ise yargıda serbestlik tanındı. Gericiliğin bir durağı olmadığını fark ediyoruz. Özel okulları kazanamayan lise çağındaki çocukların imam hatiplere yazdırılması, yaşamın her noktasına dini gerekçelerle müdahale edilmesi, kadınların geçen yüzyılda elde ettikleri sınırlı kazanımların bile çok görülmesi bu gericilik dalgasının yansımaları olarak alınmalıdır.

Gericilik aslında çirkin ve insana düşman bir politikayı örtmek için kullanılıyor. Ülkenin emperyalizme bağımlı hale getirilmesinin, emeğin köleleştirilmesinin, talan ekonomisinin halkımıza kabul ettirilmesinin bir aracı olarak devreye giriyor.

Rennan Pekünlü özgür kalmalıdır. Bunun yolunu tarif etmek zorunda değiliz. Bu yolu siyasi davaları bir tuzak olarak hazırlayan AKP iktidarı düşünmelidir.

Bizler, aşağıda imzası olan kitle örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri olarak Rennan Hoca özgürlüğüne kavuşana ve ülkemiz aydınlığa erişene kadar mücadele edeceğimize söz veriyoruz.

Eğit-Der

Eğitim-Sen Ankara 5 nolu şube

ODTÜ Mezunları Derneği

Üniversite Konseyleri Derneği

Türk Tabipler Birliği

Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği

YARSAV

Yargıçlar Sendikası