Aydınlanma mücadelesi sürüyor: Rennan Hoca hapsedilmemelidir

AKP’nin devleti tamamen ele geçirdiği tarih olan 2011’den bu yana gericilikte alınan yola bakmak dehşet veriyor. Laik eğitimin ortadan kaldırıldığı bir süreç yaşadık. Artık okullarda bilim öğrenilmiyor ama din eğitimi  veriliyor. Namaz odaları ve türban ilköğretime kadar girdi. Bu yıl lise eğitimine başlayan on binlerce çocuk kendisinin ve ailesinin  isteği dışında İmam Hatiplere yazdırıldı.

Üniversitelerde inanılmaz bir gerici kadrolaşma yaşandı. İlerici, aydınlamadan yana öğretim üyeleri, araştırma görevlileri birçok yerde soruşturmaya uğradılar, çok sayıda cezayla yıldırılmaya çalışıldılar. Şimdi uluslararası bir İslam Üniversitesinin kuruluş hazırlığı yapılıyor.

AKP’nin Suriye’deki emperyalist komploya katılmasının ve Sünnileştirilmiş bir Ortadoğu hayalinin bedeli çok ağır oldu; sınır bölgesi ağırlıklı olarak insanlığın bütün kazanımlarına düşman gerici çetelerin eline geçti. Türkiye’de de radikal İslam son derece meşrulaştı ve militanları üniversitelere satırlı, kılıçlı saldırılar düzenlemeye başladılar.

AKP’nin üniversitelerde ve ülkemizde yaymaya çalıştığı bu korku politikası akademide yaşanacak en ağır cezalandırma ile bir kez daha gündeme geliyor. Değerli bir astro-fizikçi olan Prof. Rennan Pekünlü’nün 20 Kasım’da gericilik karşıtı eylemleri nedeniyle mahkûm edildiği 2 yıl 1 ay hapis cezasını çekmek üzere hapsedileceğini bilmek ürkütücü ve kabul edilmez bir aşamadır.

Bu cezalandırmanın insanlığın bütün ilerici birikimine karşı yapıldığının bilinciyle Prof. Rennan Pekünlü’nün hapis cezasının kaldırılması için, biz aşağıda imzası olan kitle örgütleri tüm üyelerimizi ve halkımızı Adalet Bakanlığı önünde 18 Kasım 2014’de yapılacak basın açıklamasını gerçekleştirmeye davet ediyoruz.

 

Eğit-Der

Eğitim-Sen Ankara 5 nolu şube

ODTÜ Mezunları Derneği

Üniversite Konseyleri Derneği

Türk Tabipler Birliği

Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği

YARSAV

Yargıçlar Sendikası

Basın Açıklaması için yer, saat ve tarih:

Ziya Gökalp Caddesi, Çankaya Belediyesi Önü, 12.30, 18 Kasım 2014

Not: Meslek mensupları cüppeleri ile katılabilirler.