8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en derin olduğu ülkelerden birinde, dünyada 142 ülke arasında 125. sırada yer alan bir ülkede yaşamaktayız. Toplum içinde kadın olarak var olmak gittikçe zorlaşmaktadır.
Ülkemizde hemen her gün en az 1 kadın, sadece KADIN olduğu için ölmektedir.
Üniversitemizde geçen yıl kadına yönelik şiddetin yakın tanığı olduk SERPİL UYSAL Hocamızın öldürülmesiyle..Kadına yönelik şiddetin toplumun en eğitimli kesimindeki kadınlar için de tehdit oluşturduğunu gördük.
Kadına yönelik şiddet erkek egemen toplumun tüm kurumlarının birlikte çalışmasıyla artarak devam etmektedir. Şiddet uygulayanı masum göstermeye çalışmak için üretilen dil toplumun her kesiminde olduğu gibi kadının YAŞAM HAKKINI savunması gereken kamusal yapılarda da görülmektedir. Kadın sadece en yakınındaki erkeğin şiddetine değil, bunu hafifletici bahanelerle meşrulaştıran, var olan yasaların dahi erkek lehine kullanılmasına izin veren tüm erkeklerin şiddetine maruz kalmaktadır.
Şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin can alıcı görünümüdür. Ancak biz biliyoruz ki KADIN sadece kadın olduğu için YAŞAM HAKKI başta olmak üzere pek çok HAKKINI kullanamamaktadır.
Bu nedenle YASTA değil İSYANDAYIZ…..
Saygılarımızla
Prof.Dr.Türkan Günay
DEÜNİDER YK adına.