Akkuyu Nükleer Güç Santrali Reklamlarını Üniversitemizde İstemiyoruz

Sayı:  2015-4                                                                                                      22.04.2015                                                                                                       

Konu: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Bahçesindeki

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Reklamları

  

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

İZMİR

             Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki reklam panolarında Akkuyu Nükleeer Güç Santrali reklamları yapıldığı saptanmıştır. “Güçlü Türkiye’nin Yeni Enerjisi: Akkuyu Nükleer” temalı bu afişin özellikle bir sağlık kurumunun bahçesinde olması toplumu yanıltmaya ve algıyı etkilemeye yöneliktir. Reklamı veren Akkuyu Nükleeer A.Ş.’nin aynı zamanda televizyon ve billboardlarda benzer temadaki reklamları da yayındadır. Bu reklamın yapılması aynı zamanda 6502 sayılı Yasanın 61. Maddesi hükümlerine aykırıdır. Çünkü;

  1. Reklam, nükleer santralin çevreye ve sağlığa etkilerine dair bilgi içermemektedir.
  2. Reklam, gerçeğe aykırı vaat içermektedir.
  3. Reklam, Türkiye’de nükleer santral kurulacağı bilgisini gizlemektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi adı Çernobil ve Fukuşima felaketlerine yol açan siyasetlerle birlikte anılmamalıdır. Dokuz Eylül Öğretim Elemanları derneği olarak toplum sağlığına zararları bilimsel olarak kanıtlanmış nükleer enerji konusunda toplumu yanıltan reklamların Kurumunuzdaki panolardan kaldırılmasını istiyoruz. Gereğini bilgilerinize arzederiz.

Saygılarımızla.

 Prof.Dr.Türkan GÜNAY  

DEÜNİDER Yönetim Kurulu adına.